klaedt-paa-til-palliativ-indsats-i-hjemmeplejen

Omtale af forskningsprojektet i Fag & Forskning 03.2017.
Artikel vedr. Ny Praksis, publiceret i September 2017.
Interview med forsker.
Del 1 af 2.

kol-skal-konstant-italesaettes

Omtale af forskningsprojektet i Fag & Forskning 03.2017.
Artikel vedr. Ny Praksis, publiceret i September 2017.
Reportage.
Del 2 af 2.

Accepteret og publiceret videnskabelig artikel fra forskningsprojektet (link til abstract)

Accepteret videnskabelig engelsksproget artikel vedr. de sundhedsprofessionelles perspektiv.

Barriers to palliative care in people with chronic obstructive pulmonary disease in home care: A qualitative study of the perspective of professional caregivers.

Mousing CA, Timm H, Lomborg K, Kirkevold M.

Journal of Clinical Nursing. 2017;oo:1-10. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.13973/abstract

 

Ph.d.-afhandling publiceret

Camilla Askov Mousings Ph.d.-afhandling er nu publiceret. Den er skrevet på engelsk og har titlen: Improving the palliative care of people with chronic obstructive pulmonary disease in home care. A participatory action research project.

Afhandlingen er udgivet af Aarhus University, Section for Nursing, June 2017.

Link til Bibliotek.dk, hvor afhandlingen kan bestilles til udlån:

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A53260233

 

 

 

Pressemeddelelse - Ph.d.-forsvar 22.06.2017

Pressemeddelelse vedrørende ph.d.-forsvar i juni 2017

https://newsroom.au.dk/kalender/vis/artikel/phd-forsvar-camilla-askov-mousing/

 

Deltagelse i nationale og internationale konferencer

10-September-2017

Poster diskussion

Evaluering af forskningsprojektet blev præsenteret ved den europæiske lungekongres 'European Respiratory Society International Congress 2017' i Milano, Italien.

27-September-2015

Posterpræsentation

Fund fra projektets baseline (workshop delen) præsenteres ved den europæiske lungekongres 'European Respiratory Society International Congress 2015' i Amsterdam, Holland.

11-September-2015

Speaker

KOL og Palliationsprojektet blev præsenteret ved et mundtligt oplæg i forbindelse med et forskningsjubilæum i Reykjavik, Island.

11-Juni-2015

Speaker

Oplæg på lungekongressen '47th Nordic Lung Congress' i Oslo juni 2015. Oplægget handlede om egenomsorg og struktureret patientuddannelse.

09-Maj-2015

Posterpræsentation

Fund fra projektets baseline (workshop delen) blev præsenteret ved palliationskonferencen 'EAPC 2015 14th World Congress of the European Association for Palliative Care' i København i Maj 2015.

06-September-2014

Oral presentation

Fund fra projektets baseline (individuelle interviews med borgere med KOL) blev præsenteret ved et mundtligt oplæg på lungekongressen 'European Respiratory Society Annual Congress 2014' i München i september 2014.

07-September-2013

Oral presentation

Fund fra projektets baseline (gennemgang af videnskabelig litteratur - review) blev præsenteret ved et mundtligt oplæg på lungekongressen 'European Respiratory Society Annual Congress 2013' i Barcelona i september 2013.

Internationale pressemeddelelser

20-August-2015

Pressemeddelelse september 2014

European Respiratory Society og European Lung Foundation udsendte 7. september 2014 en international pressemeddelelse vedrørende vores studie om patienters ønske om at tale med sundhedsprofessionelle om palliative behov og interventioner.
Pressemeddelelsen kan ses på følgende adresser: http://www.europeanlung.org/en/news-and-events/media-centre/press-releases/patients-call-for-health-professionals-to-discuss-care-needs-in-life-threatening-illnesses
eller:
http://www.erscongress.org/media-centre/press-releases/47-press-releases/221-patients-call-for-health-professionals-to-discuss-care-needs-in-life-threatening-illnesses.html

Pdf udgave af artikel fra Amtsavisen 24.10.2014 KOL og Palliationsprojekt

Avis artikel fra Amtsavisen oktober 2014