Fælles undervisning for sundhedsprofessionelle ved fysioterapeut og KOL-patient

3 timers undervisning. 

Fysioterapeut Lone Brøndegaard Christensen holdt oplæg om træning af borgere med KOL, samt håndtering af åndenød. Powerpoints fra undervisningen kan ses herunder, ligesom eksempler på træningsprogrammer kan ses på denne side.

Bent Dichmann, som har svær KOL, holdt oplæg om sit liv og hverdagen med KOL som følgesvend. Der linkes til artikler om Bent bragt af bl.a. Lungeforeningen.

 

Links til materiale anvendt i undervisningen på mødegang 2:

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed. En bog om at træne med lungesygdom. Indeholder træningsøvelser og vejrtræknings- og afspændingsøvelser. Bogen er udgivet af Danmarks Lungeforening: https://www.lunge.dk/sites/default/files/traeningspjece_til_web.pdf

Randers Sundhedscenter - KOL-rehabilitering: http://www.randers.dk/dokumenter/kol-rehab.pdf

Artikel om Bent Dichmann. Mit fantastiske liv med KOL: https://www.lunge.dk/nyheder/bent-mit-fantastiske-liv-med-kol

Pjece om KOL netværksgruppe i Randers: http://genoptraening.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=194041

Avisartikel om KOL netværksgruppen i Randers: http://byen.nu/?Id=12049

Filmklip fra YouTube. Bent Dichmann fortæller: https://www.youtube.com/watch?v=U6SbzJHXKLg