Undervisningsforløb for sundhedsprofessionelle i hjemmeplejen

 

Her beskrives et undervisningsforløb tilrettelagt på baggrund af en grundig litteraturgennemgang, individuelle interviews med borgere med KOL og tilbagemeldinger fra sundhedsprofessionelle vedrørende ønsker til en intervention. Forud for tilrettelæggelsen er sundhedsprofessionelle (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere) interviewet individuelt, ligesom der har været afholdt tre tværfaglige workshops. Undervisningsforløbet blev gennemført i april-juni 2015.

Undervisningen foregik fælles for alle faggrupper de første 2 mødegange. Undervisningen blev gentaget tre gange, så flest mulige ansatte havde mulighed for at deltage. Herefter 2 mødegange for hjælper og assistentgruppen (sammen). Slutteligt 1 mødegang for sygeplejersker på tværs af tre hjemmeplejeområder. Se nedenfor:

 

Mødegang 1 – fælles for alle faggrupper (4 timer)

KOL – sygdom, symptomer (Hoste/slim, træthed/fatique, isolation, åndenød/dyspnø, angst, håndtering af inhalationsmedicin)                                                            

Palliation - generelt om palliationsbegrebet, palliation i relation til KOL og kommunikation i relation til palliative behov og interventioner

                                                            

Mødegang 2 – fælles for alle faggrupper (3 timer)

Undervisning ved fysioterapeut i vejrtrækningsteknikker/afslapning, samt træning i hverdagen

Foredrag ved borger med svær KOL (Hvordan opleves det at leve med KOL?, Angst og åndenød, Hvordan kan man som sundhedsprofessionel støtte borgeren med KOL?)

                                                           

 Mødegang 3 - fælles for hjælper + assistentgruppen (2 timer)

  1. At identificere palliative behov – hvad skal jeg kigge efter/reagere på? (5 simple spørgsmål?)
  2. Hvad gør jeg (selv eller med hjælp fra andre/hvem?)
  3. Dokumentation

 

Mødegang 4 - Fælles for hjælper + assistentgruppen (2 timer)

  1. Oplæg om energibesparende teknikker
  2. Håndtering af åndenød/angst – øvelser i kommunikation og vejrtrækningsteknikker

 

Mødegang 5 - Sygeplejerskegruppen (2 timer)

  1. At identificere palliative behov vha retningslinje + 5 simple spørgsmål (HELP-COPD)
  2. At reagere på palliative behov – muligheder for hjælp til borgere med KOL
  3. Håndtering af åndenød/angst
  4. At støtte hjælper/assistent gruppen

 

Materialet fra undervisningsforløbet præsenteres under selvstændige faner her på hjemmesiden. Vælg det ønskede faneblad (f.eks. Mødegang 2) og få adgang til powerpoints, links osv.