Undervisning for social og sundhedsassistenter og -hjælpere ved sygeplejerske og ph.d.-studerende

2 timers undervisning.

Sygeplejerske og ph.d.-studerende Camilla A. Mousing varetog undervisningen, der vekslede mellem korte oplæg om identificering af palliative behov, øvelser, samt drøftelser af hvordan det praktisk kan lade sig gøre at arbejde med palliativ indsats i hjemmeplejen. Muligheder og barrierer i forhold til at identificere palliative behov hos borgere med KOL blev drøftet. Powerpoints fra mødegang 3 kan ses nedenfor.

 

Link til matriale anvendt i undervisningen på mødegang 3:

Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger for den palliative indsats': http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf

Forskningsprotokol (HELP-COPD), samt videnskabelig artikel om identificering af palliative behov. Studiet er gennemført af forskningsteam fra Edinburgh University: http://www.cphs.mvm.ed.ac.uk/projects/help-copd/images/HELP-COPD_Protocol_v1_18-01-12.pdf og http://www.nature.com/articles/npjpcrm201520